Foods and Beverages

پلاستیک

پلاستیک

صنعت پلاستیک یکی از سریع ترین صنایع در حال رشد در سراسر جهان است. پلاستیک‌هایی که عمدتاً از روغن‌های معدنی و مواد پلیمری تولید می‌شوند، یکی از فرآورده های مهم محصولات پتروشیمی می باشند.

پلیمرها در واقع مولکول هایی با زنجیره بلند با واحدهای کربن تکراری هستند. این مولکول‌ها که مونومر نامیده می‌شوند، می‌توانند با روش پلیمریزاسیون، پلیمرای بزرگتری را ایجاد کنند. تفاوت در درجه پلیمریزاسیون منجر به ساختارها و خواص متفاوتی برای محصولات نهایی می شود که سرانجام به تولید پلاستیک با درجات مختلف منتج می شوند.

پلاستیک بخشی از زندگی روزمره ما مانند بسته بندی، کیسه زباله، لوازم منزل، اسباب بازی و غیره است.