کالاها

کالاها

برای ذوب یخ (یخ زدایی) جاده ها در فصول سرد سال از مواد شیمیایی و روش های مختلفی استفاده می شود. کلرید کلسیم یکی از مواد معدنی پرکاربرد برای ذوب یخ و یخ زدایی است. علاوه بر کلرید کلسیم از مواد دیگری مانند کلرید سدیم، کلرید منیزیم، کلرید پتاسیم و استات منیزیم نیز استفاده می شود.

در فصول سرد می توان از روش های ضد یخ زدگی برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها استفاده کرد. در صورت یخ زدگی از روش ها و مواد مختلفی برای یخ زدایی استفاده می شود. روش های ضد یخ و یخ زدایی با جزئیات بیشتر در زیر توضیح داده شده است.